Data dokonania wpisu 2021-02-04
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-02-04
Numer identyfikacyjny wpisu 14/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/300/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2020-12-21
Nazwa wyrobu Cymbałki pastelowe
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5902429917677
Opis wyrobu Model: 668-16
Zestaw, składający się z cymbałek oraz dwóch pałeczek o długości ok. 17 cm. Cymbałki przypominają kształtem samolot, na którego górnej części za pomocą plastikowych zatyczek przymocowano osiem metalowych płytek. Samolot osadzony jest na trzech kółkach, dwa tylne połączone są metalową osią. Zabawka wydaje terkoczący dźwięk, kiedy tylne koła wprowadzone są w ruch. Pałeczki oraz samolot wykonano ze sztywnego tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSC06872.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu TK Import sp. z o.o., ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce
Inny przedsiębiorca GRAND BENEFIT /HK/ LTD. ROOM2109-2112 21F TELFORD HOUSE NO. 16 WANG HOI RD KOWLOON BAY KL HONG KONG
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt. 1.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych”, z uwagi na obecność dostępnych zadziorów (na pałeczkach), które mogą spowodować otarcia i rany, a także z uwagi na pojawienie się w wyniku badania elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
 • Udławienie
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne