Data dokonania wpisu 2021-01-29
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-01-29
Numer identyfikacyjny wpisu 12/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/291/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2020-12-16
Nazwa wyrobu ochronniki słuchu 3M
Kategoria wyrobu środki ochrony indywidualnej
Kod EAN Wyrobu 4046719388103
Opis wyrobu Model: H520A-407 GQ, Peltor Optime II
Ochronniki składające się z dwóch nauszników z umieszczonymi wewnątrz poduszkami uszczelniającymi i wkładkami tłumiącymi, połączonymi pałąkiem nagłownym z taśmą nośną.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Optime II.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE 3M Svenska AB, Box 2341, Malmstensgatan 19 SE 331 02, Varnamo, Szwecja
Dystrybutor 3M Poland sp. z o.o., Aleja Katowicka 117, Kajetany, 05 – 830 Nadarzyn
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań w pkt 1.4 lit. a) Załącznika II „Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa” do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51), z uwagi na brak informacji dotyczących instrukcji określających warunki przechowywania nauszników przed zastosowaniem i po ich użyciu oraz informacji dotyczącej stwierdzenia, że umieszczenie nakładek higienicznych na poduszki uszczelniające może wpływać na właściwości akustyczne nauszników przeciwhałasowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uszkodzenie słuchu
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności . Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy