Data dokonania wpisu 2021-01-28
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-01-28
Numer identyfikacyjny wpisu 10/2021
Oznaczenie decyzji WWB.7782.25.1.2020.RT
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Białymstoku
Data wydania decyzji 2020-12-16
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 grubości 100mm w ilości 26 opakowań po 0,30m3 (7,50m3)
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE STB Koncept Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 5, Cięciwa, 05-200 Wołomin
Dystrybutor Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zakazano Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. dalszego udostępniania wyrobu i nakazano STB Koncept Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne