Data dokonania wpisu 2021-01-28
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-01-28
Numer identyfikacyjny wpisu 9/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/295/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2020-12-18
Nazwa wyrobu GRZECHOTKA LIZAK
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5902429914720
Opis wyrobu Model: nr 789-1A (różowa)
Zabawka bateryjna kształtem przypominająca lizak, wykonana w całości ze sztywnego tworzywa sztucznego. Po naciśnięciu serduszka zabawka emituje różne dźwięki i melodie
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20200528_110947.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE GRAND BENEFIT/HK/LTD., Room 2109-2112 21F Telford House No. 16 Wang Hoi RD Kowloon Bay KL Hong Kong
Importer wyrobu TK Import sp. z o.o., ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 1.4.2 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych”, z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar wyrobu, co stwarza ryzyko uduszenia, a także ze względu na to, że podczas projektowania i produkowania wyrobu nie uwzględniono zdolności dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.Naruszeniu obowiązków określonych w art. 16 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z późn. zm.) ze względu na brak w deklaracji zgodności dla wyrobu elementu o którym mowa w pkt 5 załącznika nr 3 „ELEMENTY DEKLARACJI ZGODNOŚCI” do rozporządzenia, tj. odniesienia do przepisów wspólnotowych dot. harmonizacji, tj. Dyrektywy 2009/48/WE oraz brak oznakowania wyrobu napięciem nominalnym baterii oraz w instrukcji wymaganych informacji.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne