Data dokonania wpisu 2021-01-25
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-01-25
Numer identyfikacyjny wpisu 8/2021
Oznaczenie decyzji WB.7782.34.1.2020
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2020-12-23
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe FASADA GRAFIT PLUS
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EPS S 031 EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)
Płyty styropianowe FASADA GRAFIT PLUS EPS S 031 EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 w ilości 9 opakowań
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Krasbud Krasowski Sp.j., ul. Zarzecze 8A, 18-220 Czyżew
Dystrybutor Przedsiębiorstwo Handlowe SABO Sp. z o.o. Sp.k., ul. Waryńskiego 26, 16-400 Suwałki
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie oporu cieplnego, wytrzymałości na zginanie i wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), nakazano Krasbud Krasowski Sp.j. wycofanie wyrobu z obrotu oraz zakazano Przedsiębiorstwu Handlowemu SABO Sp. z o.o. Sp.k. jego dalszego udostępniania. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne