Data dokonania wpisu 2021-01-25
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-01-25
Numer identyfikacyjny wpisu 7/2021
Oznaczenie decyzji KWB.7782.5.2.2020.DP
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Rzeszowie
Data wydania decyzji 2020-11-30
Nazwa wyrobu Płyty z pianki polistyrenowej wytłaczanej FL300/50P grub. 50
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: F300
Płyty z pianki polistyrenowej wytłaczanej FL300/50P grub. 50 mm, w ilości 68,59 m2 [tj. 19 opakowań po 3,61 m2]
Kraj wytworzenia wyrobu Litwa
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE UAB Finnfoam (300642584), Kokybes str. 5 Biruliškės v., LT-54469, Kaunas reg., Lithuania
Dystrybutor „GREINPLAST PODKARPACIE” Sp. z o.o. ul. Pużaka 28 38-400 Krosno
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na ściskanie/naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne