Data dokonania wpisu 2021-01-21
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-01-21
Numer identyfikacyjny wpisu 6/2021
Oznaczenie decyzji OGD.WNR.46.55.2019.22
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2020-07-14
Nazwa wyrobu CB radio marki CRT
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 3140650006490
Opis wyrobu Model: S 8040
CB radio marki CRT, model Xenon
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca C.R.T. FRANCE INTERNATIONAL S.A.R.L., Route de Pagny, 21250 SEURRE, France
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) z uwagi na niezgodność w zakresie emisji ubocznych nadajnika w stanie nadawania, selektywności sąsiedniokanałowej i odporności na zakłócenia intermodulacyjne.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne