Data dokonania wpisu 2021-01-21
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-01-21
Numer identyfikacyjny wpisu 5/2021
Oznaczenie decyzji ORZ.WNR.46.2.2020.17
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2020-09-30
Nazwa wyrobu dzwonek bezprzewodowy marki ORNO
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 5902560320954
Opis wyrobu Model: typ: TORINO C, model: OR-DB-FX-130
dzwonek bezprzewodowy marki ORNO, typ: TORINO C, model: OR-DB-FX-130
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo1.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE ORNO-LOGISTIC sp. z o.o., ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) z uwagi na niezgodność w zakresie emisji niepożądanych w trybie nadawania.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) w związku z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104 § 1 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne