Data dokonania wpisu 2021-01-05
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-01-05
Numer identyfikacyjny wpisu 1/2021
Oznaczenie decyzji 1093/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB we Wrocławiu
Data wydania decyzji 2020-11-30
Nazwa wyrobu Okna
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: Passiv 90
Okna do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych, handlowychi usługowych w warunkach średnich przy częstym użytkowaniu
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Sebastian Wójcik "Wójcik" Stolarka Drewniana, ul. Cementowa 4, 51-503 Wrocław
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu i nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy