Data dokonania wpisu 2020-12-28
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-12-28
Numer identyfikacyjny wpisu 41/2020
Oznaczenie decyzji DWB.70.53.2019.MSO
Nazwa organu, który wydał decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data wydania decyzji 2020-11-05
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: STB EPS 80 Strong Super 001 o gr. 50mm
Płyty styropianowe STB EPS 80 Strong Super 001 o gr. 50mm w ilości 9 płyt
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE STB KONCEPT Sp. z o.o., ul. S. Wyszyńskiego 5, Cięciwa, 05-200 Wołomin
Dystrybutor Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie oporu cieplnego: współczynnika przewodzenia ciepła i naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), nakazano STB KONCEPT Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne