Data dokonania wpisu 2020-10-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-10-27
Numer identyfikacyjny wpisu 38/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/198/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2020-09-24
Nazwa wyrobu Zestaw policyjny
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5904730143042
Opis wyrobu Model: nr serii A241128
Zestaw złożony z z dwóch pistoletów na strzałki, strzałek, kajdanek i tarczy.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20190910_120224.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE XINGHONG TOYS FACTORY CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, Chiny
Importer wyrobu „PRO-EXIMP” B.K. Piwko sp.j., ul. Smocza 20A lok. 62, 01-034 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na obecność w wyrobie ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP) i ftalanu diizobutylu (DIBP).
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i jej zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne