Data dokonania wpisu 2020-10-16
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-10-16
Numer identyfikacyjny wpisu 34/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/186/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2020-09-07
Nazwa wyrobu maskotka królik
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 8425611378751
Opis wyrobu Model: ref.: 760017875
Zabawka z miękkim wypełnieniem, wysokość około 235 mm, pokryta materiałem włókienniczym. Na jeden z materiałów włókienniczych naszyto cekiny, które podczas „głaskania” zmieniają kolor królika.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_8067 (600x800).jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Gatito Sp. z o.o. sp. k., ul. Wygoda 82, 43-608 Jaworzno
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r., poz. 1816) oraz w pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na obecność małych elementów, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez elementy zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne