Data dokonania wpisu 2020-10-16
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-10-16
Numer identyfikacyjny wpisu 33/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/172/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2020-08-19
Nazwa wyrobu zestaw dla malucha (piłka i kostki z miękkim wypełnienieniem
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5902553822137
Opis wyrobu Model: nr serii TG416125-BC238-6S-1264
Zestaw złożony z piłki (średnica ok. 90mm) oraz dwóch kostek (wymiary ok. 70x70x70mm) z miękkim wypełnieniem, które pokryto kolorowym ceratopodobnym tworzywem. Dodatkowo w kostkach owalny element grzechoczący.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_6844.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu TOYS GROUP Sp. z o.o. sp. k., ul.Żyzna 58C, 42-202 Częstochowa
Inny przedsiębiorca HITOP CRAFTS & TOYS CO., LIMITED CHINA
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816), pkt 1.4.2., pkt 1.4.3. Załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia oraz pkt 3.1.1., pkt 3.11. Załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych” do rozporządzenia, z uwagi na nietrwałość szwów umożliwiającą dostęp do materiału włóknistego i tworzywa piankowego oraz przekroczoną dopuszczalną wartość migracji ołowiu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uduszenie
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał zniszczenie zabawki. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne