Data dokonania wpisu 2020-10-16
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-10-16
Numer identyfikacyjny wpisu 32/2020
Oznaczenie decyzji OGD.WNR.46.5.2020.14
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2020-06-26
Nazwa wyrobu naświetlacz LED z czujnikiem ruchu 10W marki EcoEnergy
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 5901619303726
Opis wyrobu Model: EE-09-501
Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu 10W marki EcoEnergy, model: EE-09-501
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             10W1.JPGFot. 1

              Zdjęcie
             10W2.JPGFot. 2
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca EcoEnergy Sp. z o.o. Sp. k., Cieśle 42, 56-400 Oleśnica
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2388) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne