Data dokonania wpisu 2020-08-17
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-08-17
Numer identyfikacyjny wpisu 28/2020
Oznaczenie decyzji DK.WNR.46.12.2019.14
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2020-07-02
Nazwa wyrobu Zestaw transmiterów PLC TP-Link AV1300 Gigabit
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 6935364094027
Opis wyrobu Model: TL-PA8010 KIT (EU) V.2.0
Zestaw transmiterów PLC TP-Link AV1300 Gigabit, nr modelu: TL-PA8010 KIT (EU) V.2.0
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo 1.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu TP-LINK POLSKA Sp. z o.o. 05-850 Duchnice, ul. Ożarowska 40/42
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2388) z uwagi na wytwarzanie przez wyrób nadmiernego zaburzenia elektromagnetycznego.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów lub innych użytkowników
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne