Data dokonania wpisu 2020-08-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-08-14
Numer identyfikacyjny wpisu 26/2020
Oznaczenie decyzji ORZ.WNR.46.6019.7
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2019-11-19
Nazwa wyrobu Powerbank Huawei
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 6901443044603
Opis wyrobu Model: AP007
Powerbank, marki: Huawei, model: AP007, kod EAN: 6901443044603
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo 2.PNGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca HUAWEI POLSKA sp. z o.o. ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 397) z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1338), w związku z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954)oraz art. 104 § 1 i art. 268a ust
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy