Data dokonania wpisu 2020-08-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-08-14
Numer identyfikacyjny wpisu 25/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/133/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2020-07-07
Nazwa wyrobu Maskotka miękka - 100 % poliester
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5902510219840
Opis wyrobu Model: symbol C5984
Zabawka z miękkim wypełnieniem przypominająca pająka z przytwierdzonym sznurkiem do zawieszenia i przyssawką
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu CLOWN POLSKA Sp. z o.o., ul. Mieszka I 49, 75-129 Koszalin
Inny przedsiębiorca FREE MARKET CO., LTD. NO. 113 QIUSHI ROAD, BEIYUAN STREET, YIWU, ZHEJIANG, CHINA
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1816), w związku z ppkt 1.4.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, a także niezgodnej z § 5 ust. 9 rozporządzenia, z uwagi na odłączenie się od wyrobu, w trakcie przeprowadzania badania laboratoryjnego małego elementu, który może zostać połknięty lub przedostać się do dróg oddechowych, co stwarza ryzyko uduszenia się dziecka oraz umieszczenie na zabawce ostrzeżenia: „Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia” wraz ze znakiem graficznym oraz informacją o szczególnym zagrożeniu, które są sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonym na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne