Data dokonania wpisu 2020-07-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-07-02
Numer identyfikacyjny wpisu 20/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/99/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2020-05-25
Nazwa wyrobu Karabin
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 7460801007319
Opis wyrobu Model: 3899-7B
Zestaw policyjny złożony z karabinu, będącego zabawką pociskową ze zmagazynowaną energią (nie jest w stanie wystrzelić innych pocisków niż dostarczone razem z zabawką), 3 pocisków w postaci strzałek z przyssawkami z gumopodobnego tworzywa sztucznego, imitacji kajdanek oraz maski, którą wykonano z niezbyt sztywnego tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20190717_111941.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu Zabawkowa Kraina sp. z o.o., ul. Gościnna 11, Blizne Łaszczyńskiego, 05 – 082 Stare Babice
Inny przedsiębiorca GAD'S HONG KONG COMPANY LIMITED
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r., poz. 1816) w związku z ppkt 1.12 i ppkt 1.4.2 załącznika nr 1 „Wymagania dla zabawek” pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia oraz § 5 ust. 7 rozporządzenia, z uwagi na przekroczoną maksymalną energię kinetyczną dla pocisków, oddzielenie się od pocisków przyssawek oraz nieprawidłowe ostrzeżenia.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
 • Urazy mięśni
 • Udławienie
 • Uszkodzenie wzroku
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne