Data dokonania wpisu 2020-06-25
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-06-25
Numer identyfikacyjny wpisu 19/2020
Oznaczenie decyzji 36/20, 37/20
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2020-05-05
Nazwa wyrobu Specjalistyczna zaprawa klejąca Powerbeton ZK23/RT
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Specjalistyczna zaprawa klejąca Powerbeton ZK23/RT w workach po 15kg, w ilości 23 szt.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE RYTM Trade Sp. z o.o., ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy
Dystrybutor Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o., Al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie trwałości w warunkach kondycjonowania / starzenia termicznego.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu, a Rytm Trade Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne