Data dokonania wpisu 2020-04-09
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-04-09
Numer identyfikacyjny wpisu 16/2020
Oznaczenie decyzji WB.7782.5.1.2019
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2020-02-21
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe (PS-E)
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EPS 100-038
Płyty styropianowe (PS-E) EPS 100-038 grubość 50mm, krawędzie proste, data produkcji 29.01.2019 r. w ilości 10 opakowań po 0,3m3
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE PO-STYR s.c. Piotr Chreścionko, Wojciech Gutkowski, Starorypin Rządowy 29B, 87-500 Rypin
Dystrybutor Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o., Centrum Budowlane IPB, ul. Lubawska 3, 14-200 Iława
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie naprężenia ściskającego.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), nakazano PO-STYR s.c. wycofanie wyrobu z obrotu oraz zakazano IPB Sp. z o.o. jego dalszego udostępniania. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne