Data dokonania wpisu 2020-04-09
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-04-09
Numer identyfikacyjny wpisu 14/2020
Oznaczenie decyzji WB.7782.24.3.2018
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2020-02-21
Nazwa wyrobu Cement portlandzki
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EXTRA CEM I 42,5R
Cement portlandzki EXTRA CEM I 42,5R w ilości 20 worków po 25kg
Kraj wytworzenia wyrobu Litwa
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE AB "Akmenes cementas" J. Dalinkeviciaus 2, LT-85118 Naujoji Akmene, Litwa
Dystrybutor Skład Budowlany "Major", ul. Suwalska 11, 11-500 Giżycko
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie składu i składników.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne