Data dokonania wpisu 2020-04-07
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-04-07
Numer identyfikacyjny wpisu 13/2020
Oznaczenie decyzji 6/20
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2020-01-31
Nazwa wyrobu Płyty z polistyrenu ekstrudowanego PENOPLEX R FUNDAMENT EURO
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: XPS-EN 13164-T2-CS(10/Y0 300-CC/2/1,9/10)133-DS(70,90)-DLT(2
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego PENOPLEX R FUNDAMENT EURO XPS-EN 13164-T2-CS(10/Y0 300-CC/2/1,9/10)133-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1 o wymiarach 1185x585x50mm
Kraj wytworzenia wyrobu Rosja
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE PENOPLEX Spb. Ltd., Saperny Pereulok 1, litera A, St. Petersburg, Rosja
Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób Wiaczesław Kułakowski Firma Handlowo-Usługowa W.J.W., ul. Wejherowska 3, 84-207 Koleczkowo
Przedstawiciel wytwórcy Wiaczesław Kułakowski Firma Handlowo-Usługowa W.J.W., ul. Wejherowska 3, 84-207 Koleczkowo
Importer wyrobu Wiaczesław Kułakowski Firma Handlowo-Usługowa W.J.W., ul. Wejherowska 3, 84-207 Koleczkowo
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na na ściskanie.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.