Data dokonania wpisu 2020-03-20
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-03-20
Numer identyfikacyjny wpisu 12/2020
Oznaczenie decyzji DWB.70.49.2019.MSO
Nazwa organu, który wydał decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data wydania decyzji 2020-02-13
Nazwa wyrobu Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: LEMBIT SUPER P-PYE 250 S40 SBS
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE 250 S40 SBS w ilości 484 m2
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Przesiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp. z o.o., ul. Skocka 54, Potrzanowo, 62-085 Skoki
Dystrybutor 3W Dystrybucja Budowlana S.A., ul. Pionierów 31, 41-711 Ruda Śląska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie giętkości w niskiej temperaturze.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), nakazano PP-H LEMAR sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a 3W Dystrybucja Budowlana S.A. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne