Data dokonania wpisu 2020-03-09
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-03-09
Numer identyfikacyjny wpisu 11/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/271/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-12-17
Nazwa wyrobu ZABAWKA DREWNIANA (piramida klaun)
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 6939614700706
Opis wyrobu Model: HJD93008
Zabawka do układania/piętrzenia przypominająca chłopczyka, wykonana z drewna pokrytego kolorową farbą o wys. ok. 175 mm. Zabawka składa się z: podstawy w kształcie krążka (średnica ok. 61 mm), na której umieszczono wystający trzpień o średnicy ok. 15 mm i dł. ok. 120 mm, sześciu okrągłych krążków o różnej średnicy oraz krążka w kształcie kwiatka, głowy, do której przyklejono czapeczkę z materiałów włókienniczych.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSCN 4254 (1).jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu ETNA Zbigniew Przepiórski, ul. Wojska Polskiego 3/9 14-200 Iława
Inny przedsiębiorca ZHEJIANG HONGJI TOYS MANUFACTURE CO., LTD, Dashuxia Huangchang Road, Xicheng, Huangyan, Zhejiang, China
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 - 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1816) w zw. z pkt 1.2. załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK” do rozporządzenia, z uwagi na brak odpowiedniej osłony trzpienia do nakładania krążków, co stwarza ryzyko poważnego zranienia dziecka.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, jego zniszczenie i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne