Data dokonania wpisu 2020-03-09
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-03-09
Numer identyfikacyjny wpisu 10/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/261/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-12-11
Nazwa wyrobu Huśtawka fotelik duży
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5907803937289
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Wisząca huśtawka wykonana ze sztywnego tworzywa sztucznego. Wyrób składa się z siedziska z oparciem tworzącym jednolitą plastikową formę z zaokrąglonymi krawędziami, które wiszą na dwóch plecionych linach z włókna syntetycznego. Końcówki lin przewleczono przez otwory usytuowane z czterech rogach plastikowej formy oraz zabezpieczono plastikowymi kształtkami zaciśniętymi na zakończeniach lin.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_6798.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE MACYSZYN-TOYS WOJCIECH MACYSZYN, 42-200 Częstochowa, ul. Lwowska 62
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1816), w związku z ppkt 1.1 i ppkt 1.15 Załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK pkt 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na odłączenie się w trakcie badania linek mocujących od siedziska oraz zastosowanie niewłaściwego systemu montażu, a także występowanie otworów stwarzających ryzyko uwięźnięcia głowy i szyi dziecka.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Złamanie kończyny
 • Wypadnięcie/spadnięcie człowieka
 • Urazy wewnętrzne ciała człowieka
 • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
 • Urazy mięśni
 • Uduszenie
 • Zwichnięcie kończyny
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne