Data dokonania wpisu 2019-10-21
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-10-21
Numer identyfikacyjny wpisu 119/2019
Oznaczenie decyzji OGD.WNR.46.40.2019.22
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2019-07-16
Nazwa wyrobu Głośnik z bluetooth marki Media-Tech
Kategoria wyrobu
Kod EAN Wyrobu 5906453131450
Opis wyrobu Model: MT3145
Głośnik z bluetooth marki Media-Tech, model: MT3145
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca Media-Tech Polska Sp. z o.o., Brzeziny 13B, 05-074 Halinów
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie natężenia pola zaburzeń promieniowanych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 544 ze zm.), w związku z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.) oraz art. 104 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne