Data dokonania wpisu 2020-03-05
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-03-05
Numer identyfikacyjny wpisu 7/2020
Oznaczenie decyzji 22/2019, 23/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji 2019-10-31
Nazwa wyrobu STAINER K Klej cementowy
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Typ C1T
STAINER K Klej cementowy Typu C1T w ilości 1 szt. (25 kg)
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Stainer Sp. z o.o., ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo
Dystrybutor AS-BUD Sp. z o.o., ul. Towarowa 2, 67-400 Wschowa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłowe deklaracje właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie trwałości w warunkach działania wody/wilgoci oraz trwałości w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), AS-BUD Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania, a Stainer Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne