Data dokonania wpisu 2020-02-20
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-02-20
Numer identyfikacyjny wpisu 6/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/175/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-09-09
Nazwa wyrobu Zestaw policyjny
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5902444006417
Opis wyrobu Model: NO-1000641
Wyrób składa się z dwóch pistoletów będących zabawkami pociskowymi ze zmagazynowaną energią oraz pięciu pocisków w postaci strzałek ze sztywnego tworzywa sztucznego zakończonych przyssawkami z tworzywa gumopodobnego
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             P1010351.JPGFot. 1

              Zdjęcie
             P1010356.JPGFot. 2
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE HEMEI SOURCING CO. LTD Yin Chong Street, Kowloon, Hongkong, China
Importer wyrobu NORIMPEX Sp. z o.o. Sp. k., Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz pkt 1.2. i pkt 1.4.2. Załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na odłączenie się od wszystkich pocisków przyssawek przechodzących całkowicie przez wzornik E i zaniżony promień czubków pocisków po odłączeniu przyssawek.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Udławienie
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne