Data dokonania wpisu 2020-01-03
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-01-03
Numer identyfikacyjny wpisu 1/2020
Oznaczenie decyzji 1690/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Warszawie
Data wydania decyzji 2019-12-23
Nazwa wyrobu Okno dwuskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi z profili PCV
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Okno dwuskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi z profili PCV (kolor złoty dąb) w systemie Kommerling 76 AD wprowadzane do obrotu od 01.01.2017 r. do 26.09.2019 r.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE JARBETAL B. Szkiela, J. Szkiela Sp. j. ul. Groblowa 3, 05-804 Pruszków
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy