Data dokonania wpisu 2019-12-09
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-12-09
Numer identyfikacyjny wpisu 129/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/149/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-09-05
Nazwa wyrobu Spawarka inwertorowa BESTCRAFT, KRAFT&DELE,
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5901638118684
Opis wyrobu Model: IGBT-250 EC1845
Spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania prądem stałym metodą MMA, umożliwia nastawianie natężenia prądu w sposób ciągły za pomocą potencjomatru, wyposażona w elastyczny przewód zasilający w wtyczką sieciową 16A.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20180924_113051_HDR.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu FOREINTRADE sp. z o.o., ul. Grochowska 341 lok. 174, 03-822 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 oraz § 7 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na nieprawidłowo dobrane podzespoły zastosowane do podłączenia sieci zasilającej, nieprawidłowe wykonanie obwodu ochronnego, niewłaściwe odstępy izolacyjne i niewystarczającą wytrzymałość dielektryczną oraz nieprawidłowo dobrany typ przewodu zasilającego.
Niezgodności formalne Naruszenie obowiązków określonych w art. 16 pkt 5 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak na wyrobie informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania w języku polskim, brak w instrukcji obsługi informacji o konieczności podłączenia do sieci trójprzewodowej z uziemieniem, ponadto na wyrobie umieszczono informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, które nie są prawdziwe.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne