Data dokonania wpisu 2019-11-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-11-27
Numer identyfikacyjny wpisu 127/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/182/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-09-12
Nazwa wyrobu Kot maskotka miękka wypchana
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Wypchana zabawka z kolorowego materiału włókienniczego. Zabawka posiada wyszywane oczy, plastikowy nos i wąsy w włókna monofilamentowego. Do głowy kota przyszyto linkę tworzącą pętlę. Na lince zamontowano przyssawkę z tworzywa gumopodobnego. W głowie kota zamocowano urządzenie, którego naciśnięcie powoduje emisję krótkotrwałego dźwięku. Zabawka jest bez opakowania i nie posiada żadnego oznakowania.
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20181008_131000.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor DOUBLE WIN WU sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 14A lok. H6/D-34, 36, 05-552 Wólka Kosowska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. poz. 1730) oraz w związku z ppkt 1.4.2 i ppkt 1.4.3 załącznika nr 1 pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na odłączenie od zabawki przyssawki z linką, która jest jednocześnie małym elementem. Ponadto na wyrobie nie umieszczono oznakowania CE
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne