Data dokonania wpisu 2019-11-08
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-11-08
Numer identyfikacyjny wpisu 123/2019
Oznaczenie decyzji 20/2019, 21/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji 2019-09-12
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe Wodostyr super 100 EPS
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EN 13163 T2-L3-W2-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2DLT
Płyty styropianowe Wodostyr super 100 EPS EN 13163 T2-L3-W2-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2DLT(1)5-WL(T)2 100mm w ilości 7 opakowań
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE IZOLBEX Sp. z o.o., ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
Dystrybutor Edyta Tomczyk KREATOR, ul. Żabikowska 3b, 68-200 Żary
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Edyta Tomczyk KREATOR zakazano dalszego udostępniania, a IZOLBEX Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne