Data dokonania wpisu 2019-10-30
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-10-30
Numer identyfikacyjny wpisu 121/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/178/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-09-10
Nazwa wyrobu Maskotka
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 6920171110053
Opis wyrobu Model: Shimmer
Maskotka Shimmer przedstawia postać z filmu animowanego dla dzieci „Shimmer i Shine”, wykonana jest z różnych kolorowych tkanin z miękkim wypełnieniem. Oczy, usta i nos są wyszyte. Na czole postaci jest przyklejona ozdoba imitująca drogocenny kamień w kolorze zielonym.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSCN6769. JPG.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor SMOK PL sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 14A lok. C35/6, 05-552 Wólka Kosowska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz w pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z uwagi na obecność małego elementu (kryształek) stwarzającego ryzyko udławienia lub uduszenia się dziecka.
Niezgodności formalne Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak na wyrobie nazwy i danych adresowych importera oraz producenta.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Udławienie
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne