Data dokonania wpisu 2019-10-21
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-10-21
Numer identyfikacyjny wpisu 118/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/144/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-08-09
Nazwa wyrobu Huśtawka siedzisko dziecięce TRIX
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5413050048123
Opis wyrobu Model: „Trix baby seat”
Huśtawka dla dzieci w różnym wieku, w zależności od zastosowanych przez konsumenta do montażu elementów będących w zestawie. W skład zestawu wchodzi siedzisko ze zmontowanym na stałe zestawem lin i łączników z tworzywa sztucznego i metalu, oparcie z tworzywa sztucznego z jednopunktowym pasem bezpieczeństwa i przegroda zabezpieczająca przed wypadnięciem.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu KBT Polska Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
Inny przedsiębiorca NINGBO BEST SWING IMPORT&EXPORT CO. LTD. Chiny
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami "Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r. poz. 1730 z późn. zm.) oraz ppkt 1.1 Załącznika nr 1 „Wymagania dla zabawek” pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na niedozwolony sposób montażu węzłów przy zabawce, co stwarza ryzyko urazu lub obrażeń fizycznych w przypadku ich rozwiązania w trakcie użytkowania zabawki.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Naderwanie ścięgien
  • Złamanie kończyny
  • Uszkodzenie oka
  • Urazy wewnętrzne ciała człowieka
  • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
  • Urazy mięśni
  • Zwichnięcie kończyny
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne