Data dokonania wpisu 2019-09-26
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-09-26
Numer identyfikacyjny wpisu 117/2019
Oznaczenie decyzji 17/2019, 18/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji 2019-08-26
Nazwa wyrobu Klej do płytek ŚMIG
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: F-60 Premium
Klej do płytek ŚMIG F-60 Premium w ilości 8 szt. (opakowanie 5kg)
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE MEGARON S.A., ul. Pyrzycka 3e,f, 70-892 Szczecin
Dystrybutor Omega Handel Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jeziorowa 7, 66-200 Świebodzin
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie trwałości złącza - wytrzymałości po starzeniu termicznym.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Omega Handel Sp. z o.o. Sp.k. zakazano dalszego udostępniania, a MEGARON S.A. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne