Data dokonania wpisu 2019-09-26
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-09-26
Numer identyfikacyjny wpisu 116/2019
Oznaczenie decyzji 1226/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Warszawie
Data wydania decyzji 2019-09-17
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe - Podłoga Super o gr. 100mm EPS-EN 13163-
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
Płyty styropianowe - Podłoga Super EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5, o gr. 100mm
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Izolbet Sp. z o.o., ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE, a także niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 i 105 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne