Data dokonania wpisu 2019-09-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-09-18
Numer identyfikacyjny wpisu 114/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/134/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-07-24
Nazwa wyrobu Lampa LED „PVC WOOD-PLASTICS LAMP”
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 2566297857010
Opis wyrobu Model: GB7000.10-2013, ITEM NO 843-5B5701
Korpus z tworzywa sztucznego w kształcie prostopadłościanu, w jego ścianach otwory dekoracyjne, wewnątrz źródło światła.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Q&D Sp. z o.o., ul. Kielecka 41A/8, 02-530 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami
Niezgodności formalne Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak napięcia znamionowego w Voltach, mocy znamionowej w Watach, częstotliwości znamionowej prądu w Hercach, klasy ochronności.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy