Data dokonania wpisu 2019-09-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-09-18
Numer identyfikacyjny wpisu 111/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/134/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-07-24
Nazwa wyrobu Zabawka pociskowa
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 1566297903725
Opis wyrobu Model: item no: 932-7T0372 No. 662
Zestaw składający się z pistoletu, 2 tekturowych figurek zombie, 1 tarczy do strzelania i 6 pocisków z przyssawkami
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20181102_120746.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Q&D Sp. z o.o., ul. Kielecka 41A/8, 02-530 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami
Niezgodności formalne Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z ograniczeniem wiekowym 0-3 i instrukcji użytkowania.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy