Data dokonania wpisu 2019-08-09
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-08-09
Numer identyfikacyjny wpisu 88/2019
Oznaczenie decyzji ORZ.WNR.46.3.2019.7
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2019-06-17
Nazwa wyrobu Transmiter sieciowy PLC D-Link
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 790069414992
Opis wyrobu Model: PowerLine AV21000HD Gigabit Passthrough Starter Kit DHP-P601
Transmiter sieciowy PLC (PowerLine AV2 1000 HD Gigabit Passthrough Starter Kit) marki D-Link, składający się z dwóch urządzeń oznaczonych modelem: DHP-P600AV, stanowiących zestaw oznaczony jako model DHP-P601AV/E
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             D-LINK - 5.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor ABC DATA S.A., ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.), z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podst. art. 84 ust.2 pkt 2 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), art.11 ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1338), w zw. z art. 199 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) i art. 104 § 1 i 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne