Data dokonania wpisu 2019-07-30
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-07-30
Numer identyfikacyjny wpisu 85/2019
Oznaczenie decyzji WWB.7782.23.2.2019.AS
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Białymstoku
Data wydania decyzji 2019-06-14
Nazwa wyrobu grzejniki stalowe łazienkowe RoMar
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: wymiary 1200/400
grzejniki stalowe łazienkowe RoMar o wymiarach 1200/400 w ilości 2 szt
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RO-MAR R. Marciniak, ul. Krakowska 103, 34-331 Pewel Ślemieńska
Dystrybutor JW. Nowik s.j., ul. Zjazd 2, 18-400 Łomża
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie CE oraz nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zakazano JW. Nowik s.j. udostępniania wyrobu i nakazano RO-MAR wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy