Data dokonania wpisu 2019-07-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-07-18
Numer identyfikacyjny wpisu 80/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/114/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-06-17
Nazwa wyrobu Lampka na biurko
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5662917638018
Opis wyrobu Model: ITEM NO: 642-0B3801, MT-206
Oprawa oświetleniowa w opakowaniu kartonowym, wykonana w II klasie ochronności elektrycznej. Podstawa oprawy, oprawa lampy moraz elastyczny łącznik wykonane z tworzywa sztucznego
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20181213_083143.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Q&D sp. z o.o., ul. Kielecka 41A lok. 8, 02-530 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i ust. 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie nieodpowiedniej wtyczki sieciowej.
Niezgodności formalne Brak bezpośrednio na wyrobie oznakowania CE.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy