Data dokonania wpisu 2019-07-10
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-07-10
Numer identyfikacyjny wpisu 79/2019
Oznaczenie decyzji 24/19, 25/19
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2019-06-07
Nazwa wyrobu BETONFIX posadzka betonowa
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: M-15
BETONFIX posadzka betonowa M-15 w workach po 25kg, w ilości 229 szt.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań
Dystrybutor Bricoman Polska Sp. z o.o., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie i na ściskanie.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zakazano Bricoman Polska dalszego udostępniania wyrobu, a KREISEL - Technika Budowlana nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.