Data dokonania wpisu 2019-07-10
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-07-10
Numer identyfikacyjny wpisu 78/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/96/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-05-27
Nazwa wyrobu flet plastikowy
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5413247091611
Opis wyrobu Model: item No. LG9161, LOT NUMBER 205AO1770
Instrument muzyczny – flet sopranowy o długości 30 cm, wykonany z twardego tworzywa sztucznego. Zbudowany jest z komory rezonacyjnej z nawierconymi otworami o barokowym układzie oraz odłączalnego dwuczęściowego ustnika składającego się z części wewnętrznej i zewnętrznej.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20181108_141520.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Inny przedsiębiorca Handelsonderneming Chiel Meekes B.V., Eibergen, Holandia
Dystrybutor 3Z Zieliński Żelewski Sp. k., ul. Św Michała 43, 61-119 Poznań
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. poz. 1730) w związku z ppkt 1.4.2 i ppkt 1.4.3. załącznika nr 1 „Wymagania dla zabawek” pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia oraz § 5 ust. 3 w związku z ppkt 7.2.1 i § 5 ust. 7 rozporządzenia, z uwagi na obecność dwóch demontowanych części ustnika, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka oraz brak słowa „Ostrzeżenie” przed symbolem graficznym (0-3) i brak krótkiego opisu zagrożeń związanych z ograniczeniem dotyczącym wieku dziecka.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Udławienie
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, zakazał jego udostępniania oraz nakazał powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy