Data dokonania wpisu 2019-07-10
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-07-10
Numer identyfikacyjny wpisu 76/2019
Oznaczenie decyzji 225/2019, 226/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Krakowie
Data wydania decyzji 2019-04-02
Nazwa wyrobu zaprawa cienkowarstwowa do betonu komórkowego i silikatów
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: ZMC-cM7
zaprawa cienkowarstwowa do betonu komórkowego i silikatów ZMC-cM7 w ilości 22 sztuk
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE IZOLBEX Sp. z o.o., ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
Dystrybutor Mobilny Market Sp. z o.o., ul. Józefa Jedynaka 3, 32-020 Wieliczka
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie i absorpcji wody.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zakazano Mobilny Market dalszego udostępniania wyrobu, a IZOLBEX nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne