Data dokonania wpisu 2019-05-30
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-05-30
Numer identyfikacyjny wpisu 71/2019
Oznaczenie decyzji DWB.70.37.2018.MSO
Nazwa organu, który wydał decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data wydania decyzji 2019-04-12
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe perymetryczne Styrhydro P100 EPS EN13163
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)100-BS125-DS(N)2-DS(70,90)1DLT(1)5-WL
Płyty styropianowe perymetryczne Styrhydro P100 EPS EN13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)100-BS125-DS(N)2-DS(70,90)1DLT(1)5-WL(T)5 GR 100mm w ilości 69 opakowań
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Styropian Plus Sp. z o.o., Czarne Dolne, 82-520 Gardeja
Dystrybutor Skład Handlowy "Majster" s.j. J. Chodań, Marek Adamowski, ul. Targowa 2, 11-600 Węgorzewo
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), zakazano obrotu wyrobem. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne