Data dokonania wpisu 2007-04-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2007-04-12
Numer identyfikacyjny wpisu 009
Opis decyzji Decyzja nr D/WM/NR/06/2007 wydana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Rozporządzenie nie dotyczy
Działania organów celnych nie dotyczy
Nazwa produktu Strzykawkowe pompy infuzyjne
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 29.12.22-30 Pompy dawkujące i dozujące
Model model 1088, Duet, Duet M, Duet Standard 50
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis Strzykawkowe pompy infuzyjne model 1088, Duet, Duet M, Duet Standard 50
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE Andrzej Kwapisz "Kwapisz-Pompy infuzyjne" miejsce wykonywania działalności: 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 35/37
  Wytwórca spoza UE nie dotyczy
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca nie dotyczy
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt nie dotyczy
  Przedstawiciel wytwórcy nie dotyczy
  Importer produktu nie dotyczy
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu nie dotyczy
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia Brak zabezpieczeń przeciwzakłóceniowych i oraz ochrony przed nadmierną infuzją
  Zagrożenia stwarzane przez produkt Niewłaściwe dawkowanie produktów leczniczych
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja nr D/WM/NR/06/2007 wydana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wycofaniu z obrotu i z używania strzykawkowych pomp infuzyjnych model 1088, Duet, Duet M, Duet Standard 50. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu