Data dokonania wpisu 2007-04-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2007-04-12
Numer identyfikacyjny wpisu 008
Opis decyzji Decyzja nr D/WM/NR/05/2007 z dnia 19.02.2007 r.
Rozporządzenie nie dotyczy
Działania organów celnych nie dotyczy
Nazwa produktu Strzykawkowe pompy infuzyjne
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 29.12.22-30 Pompy dawkujące i dozujące
Model Duet Nova 20/50, Duet 20/50, Mono 20/50, typ 1020
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis Strzykawkowe pompy infuzyjne Duet Nova 20/50, Duet 20/50, Mono 20/50, typ 1020
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE Andrzej Kwapisz "Kwapisz-Pompy infuzyjne" miejsce wykonywania działalności: 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 35/37
  Wytwórca spoza UE nie dotyczy
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca nie dotyczy
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt nie dotyczy
  Przedstawiciel wytwórcy nie dotyczy
  Importer produktu nie dotyczy
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu nie dotyczy
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia Brak zabezpieczeń przeciwzakłóceniowych i/lub zabezpieczenia przed nadmierną infuzją.
  Zagrożenia stwarzane przez produkt Niewłaściwe dawkowanie produktów leczniczych
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja D/WM/NR/05/2007 wydana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zobowiązująca wytwórcę do wydania notatki doradczej dotyczącej strzykawkowych pomp infuzyjnych Duet Nova 20/50 o wszystkich numerach fabrycznych, Duet 20/50 o numerach fabrycznych od 10001 do 13454, Mono 20/50 o numerach fabrycznych od 4000 do 4318, typ 1020 o numerach fabrycznych od 101 do 950. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Notatka doradcza wydana przez wytwórcę.