Data dokonania wpisu 2007-01-29
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2007-01-29
Numer identyfikacyjny wpisu 005
Opis decyzji Decyzja nr D/WM/NR/02/2007 na podst. art. 5a ust.1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyr.Medycznych i Produktów Biobójczych i art.74 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych.
Rozporządzenie nie dotyczy
Działania organów celnych nie dotyczy
Nazwa produktu Strzykawkowe pompy infuzyjne
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 29.12.22-30 Pompy dawkujące i dozujące
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis Strzykawkowe pompy infuzyjne Mono 20/50; Strzykawkowe pompy infuzyjne typ 1020
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE Andrzej Kwapisz "Kwapisz-Pompy infuzyjne" miejsce wykonywania działalności: 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 35/37
  Wytwórca spoza UE nie dotyczy
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca nie dotyczy
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt nie dotyczy
  Przedstawiciel wytwórcy nie dotyczy
  Importer produktu nie dotyczy
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu nie dotyczy
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia Brak zabezpieczeń przeciwzakłóceniowych i/lub zabezpieczenia przed nadmierną infuzją.
  Zagrożenia stwarzane przez produkt Niewłaściwe dawkowanie produktów leczniczych.
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja nr D/WM/NR/02/2007 wydana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o ograniczeniu używania strzykawkowych pomp infuzyjnych Mono 20/50 o roku prod. wcześniejszym niż 2004 i numerach fabrycznych od 4288 d0 4318 i strzykawkowych pomp infuzyjnych typ 1020 o roku prod. wcześniejszym niż 2004 i numerach fabrycznych od 940 do 950 z zakazem ich używania do odwołania i rygorem natychmiastowej wykonalności.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu