Data dokonania wpisu 2019-05-20
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-05-20
Numer identyfikacyjny wpisu 65/2019
Oznaczenie decyzji ORZ.WNR.46.7.2018.9
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2019-03-28
Nazwa wyrobu Transmiter sieciowy PLC (Wireless-AC1200 WiFi Powerline)ASUS
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 4712900084467
Opis wyrobu Model: PL-AC56
Transmiter sieciowy PLC (Wireless-AC1200 WiFi Powerline) ASUS, model: PL-AC56, stanowiący zestaw dwóch urządzeń: Wireless-AC1200 WiFi Powerline: model: PL-AC56 oraz HomePlug AV 1200Mbps Powerline Adapter: model: PL-E56P
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20190515_133557.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu ABC DATA S.A., ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Transmiter sieciowy PLC (Wireless-AC1200 WiFi Powerline) ASUS, model: PL-AC56, stanowiący zestaw dwóch urządzeń: Wireless-AC1200 WiFi Powerline: model: PL-AC56 oraz HomePlug AV 1200Mbps Powerline Adapter: model: PL-E56P
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podst. art. 84. 2. 2 w zw. z art. 58.3.3 ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 544, SOZ), art. 11 ustawy z 15.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy SOZ (Dz. U. z 2018 r., poz. 1338), w zw. z art. 199. 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) oraz art. 104 § 1 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne