Data dokonania wpisu 2019-04-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-04-24
Numer identyfikacyjny wpisu 63/2019
Oznaczenie decyzji 160/2019, 161/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Krakowie
Data wydania decyzji 2019-03-15
Nazwa wyrobu grzejnik stalowy panelowy
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: CV22 600x06PDUQ
grzejnik stalowy panelowy CV22 600x06PDUQ w ilości 6 sztuk
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE ZPU IDMAR CAPITAL GROUP Sp. z o.o., Sp.k., ul. Główna 9a, 62-050 Mosina, Krosno
Dystrybutor Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie nominalnej mocy cieplnej.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zakazano Castorama Polska dalszego udostępniania wyrobu, a ZPU IDMAR CAPITAL GROUP nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne